Skip to content
nate-watson-Ib_nblJ2Jis-unsplash

Gravemelding

Meld fra først, grav etterpå

Altifiber leverer fiberoptisk infrastruktur. Telekom er i dag en viktig del av samfunnet, det er derfor viktig at alle som skal grave i grunnen sender inn gravemelding - før arbeidet påbegynnes.

Da sender vi kart som viser våre kjente rør og fiberkabler i området, slik at dere kan planlegge og utføre gravearbeid uten fare for skade på materiell og eiendom.

Dersom kartet viser fiberkabler eller rør der du skal grave må du få utført en gratis påvisning for nøyaktig lokalisering. Av ulike årsaker kan traséer i enkelte tilfeller avvike fra kartgrunnlaget du har fått utlevert.

Skade på Altifiber sine kabler kan få store konsekvenser og kan medføre erstatningsansvar.
Reparasjon av en viktig fiberkabel kan fort beløpe seg på over kr 100 000,- for skadevolder.
Husk at all graving skjer på eget ansvar.

 

Om uhellet er ute

Skulle du være uheldig å skade rør eller fiberkabler er det viktig at du snarest gir beskjed til Altifiber på telefon: 51 32 49 00

Fiberoptisk lys kan være skadelig for øynene, unngå å se direkte inn i fiberen.

Bestilling av gravemelding og påvisning gjøres via epost til : gravemelding@altifiber.no

 

Map