Skip to content
Grossisttilgang Altifiber

Tilgang til fibernett for grossister

Altifiber AS har fått offentlig støtte til utbygging av enkelte områder i Agder og Rogaland.

I den sammenheng tilbyr vi grossistprodukter som gir tilgang for grossister til vårt fibernett i disse områdene.

 

Avtale om Bitstrøm aksess:

Hovedavtale 01-01

  • Vedlegg A - Generelle vilkår 01-01
  • Vedlegg B – Produktblad Bitstrøm aksess 01-04
  • Vedlegg C – Produktblad Bitstrøm NNI 01-04
  • Vedlegg D – Prisliste Bitstrøm aksess 01-02
  • Vedlegg E – Prisliste Bitstrøm NNI 01-02
  • Vedlegg F – SLA – Bitstrøm aksess 01-02
  • Vedlegg G – SLA – Bitstrøm NNI 01-02
  • Vedlegg H – Kontaktinformasjon 01-01
  • Vedlegg I – Offentlig støttede områder omfattet av avtalen 01-01
  • Vedlegg J – Endringsprotokoll 01-01

 

For mer informasjon ta kontakt med vår ansvarlige for grossistprodukter på grossist@altifiber.no